Jak napisać tekst do internetu?Jak napisać tekst do internetu?

Podczas tworzenia tego wpisu musimy przyjąć kilka złożeń:

 1. Prawdopodobnie 25% z Was przebrnie tylko przez dwa pierwsze akapity tekstu. W połowie odpadanie około 40% czytelników.
 2. Pierwsze linijki będą śledzone w całości od strony lewej do prawej. Podczas czytania drugiego paragrafu zostaną pominięte partie najbardziej wysunięte na prawo. Kolejne akapity zostaną jedynie pobieżnie przejrzane.
 3. Najmniej zaangażowani odbiorcy przeskanują ok. 80% tekstu i wyłapią z niego wyłącznie wyróżniające się elementy.

Jak napisać tekst do internetu? Czy tworzenie tego tekstu ma sens?

Tak, pod warunkiem, że powstanie on zgodnie z zasadami webwritingu. Jego podstawę stanowi wiedza o tym, jak czytają internauci. Wraz z popularyzacją internetu nastąpił prawdziwy renesans słowa pisanego. Dopiero jednak właściwe jego zastosowanie pozwala osiągnąć zamierzoną efektywność contentu.

 

Jak napisać tekst do internetu?

W internecie tekst jest:

 • Pozbawiony atrybutów fizycznych, a przez to bardziej ulotny niż jego odpowiednik drukowany.
 • Dynamiczny i otoczony dystraktorami uwagi (boxy i bannery reklamowe, odnośniki do innych treści).
 • Hipertekstowy. Każdy link może spowodować, że internauta opuści tekst zainteresowany bardziej atrakcyjnymi dla niego treściami.
 • Multimedialny. Uwagę e-czytelnika może przyciągnąć zamiast tekstu obraz, e-video, animacja czy infografika.

Jak internauta porusza się po strukturze tekstu? Posługując się wzorem podobnym do litery F, dokładnie scharakteryzowanym przez Jakoba Nielsena w artykule F-Shaped Pattern For Reading Web Content. Podczas gdy pierwsze linijki są czytane w poziomie od lewej do prawej, w kolejnych coraz większa partia tekstu z prawej strony jest pomijana lub jedynie pobieżnie skanowana.

Wzrok ludzki fiksuje się po lewej stronie i dlatego też powierzchnia reklamowa jest tam najdroższa. Jeśli zależy nam na tym, aby odbiorca dostrzegł jakąś informację, zamieśćmy ją więc po lewej stronie.

Oko człowieka zamiast przesuwać się linearnie przeważnie błądzi po strukturze tekstu zamieszczonego internecie.  Gwałtowne ruchy wzroku (tzw. kaskady) nie są dostrzegane ani przez nas samych, ani przez osobę obserwującą nasze zachowanie. „Skakanie” z obiektu na obiekt rejestruje jednak z powodzeniem aparatura stosowane w badaniach eyetrackingowych. Przekłada się to na aktywność naszego mózgu. Podczas lektury tekstu elektronicznego jesteśmy mniej skoncentrowani niż podczas tradycyjnego czytania i angażujemy mniejsze zasoby naszej pamięci. Ten typ percepcji okazuje się „płytszy” (określenie Nicholasa Carra z książki „The Shallows”) niż lektura książki.

Warto jako ciekawostkę dodać, że w sieci łatwiej jest nam przetwarzać przekaz wizualny niż teksty. Analiza jednego słowa zachodzi w czasie 50-120 ms, podczas gdy w przypadku obrazu jest to czas 45-75 ms. Wynik ten jednak można poprawić dzięki odpowiedniej konstrukcji tekstu.

Jak napisać tekst do internetu i jak tworzyć użytkowy content – teksty internetowe, aby mimo tych przeszkód dotrzeć do e-czytelnika?

 1. Konstruuj krótkie zdania.
 2. Stosuj model piramidy – na początku tekstu zawrzyj informacje, które najbardziej chcesz przekazać internaucie.
 3. Wyróżnij kolorem, fontem lub boldem najbardziej kluczowe partie tekstu.
 4. Zadbaj o kontekst tekstu – nie zamieszczaj wokół niego zbyt wielu dystraktorów uwagi.
 5. Nie przesadzaj z linkami – za ich pomocą internauta może przenieść się do innego tekstu, zapominając o Twoim.
 6. Nasyć tekst obrazami, ale nie przesadzaj z multimediami (jedno e-video pod tekstem w zupełności wystarczy).
 7. Stosuj listingi – wypunktuj najważniejsze informacje lub wnioski płynące z tekstu.

0 Komentarze