content marketing
content marketing

CONTENT MARKETING

7 x CO? Czyli CO warto wiedzieć o COntent marketingu?

CO to takiego?

Content marketing jest obecnie uznawany za jedno z najbardziej skutecznych narzędzi marketingowych. To w najprostszych słowach tworzenie wartościowych treści i ich dystrybucja do zdefiniowanych grup odbiorców. Pojęcie contentu oznacza przy tym rozmaite formy przekazu, a więc nie tylko komunikat tekstowy, ale także wizualny bądź multimedialny. Ściślej rzecz ujmując content marketing jest techniką marketingową, która polega na tworzeniu i dystrybucji istotnych i unikatowych treści w celu przyciągania uwagi oraz zaangażowania odbiorców. Tak jak w przypadku każdej innej aktywności marketingowej zadaniem content marketingu jest wywołanie określonego wpływu na konsumenta i generowanie dla marki zysków. W czasach spadku skuteczności tradycyjnych form reklamy content marketing zdobył jednak pod względem efektywności bardzo wysoką pozycję. Jego specyfika polega bowiem na tym, że nie opiera się on na działaniu perswazyjnym (przekonaniu kogoś do własnych racji bez głębszego uzasadnienia), ale przede wszystkim na dostarczaniu odbiorcy racjonalnych argumentów i określonych korzyści. Content marketing jest często określany sztuką komunikacji z konsumentami, gdyż na drodze dialogu identyfikuje on ich potrzeby i podsuwa określone rozwiązania. Jedną z zasadniczych płaszczyzn oddziaływania za pomocą content marketingu jest Internet.

CO w tym innego?

Czym różni się content marketing od innych technik promocji? Aby odkryć różnicę, wystarczy przeczytać raz jeszcze definicję content marketingu, usuwając jednak z niej słowa „istotny” i „unikatowy”. Do konsumentów bez przerwy dociera przekaz reklamowy, który jest mało istotny (nie ma dla nich żadnego znaczenia) lub pozbawiony wartości (nic nie wnosi do ich życia). Potocznie jest on nazywany spamem. To, co dziś czyni content marketing potężnym narzędziem biznesowym, to możliwość dotarcia do tysięcy osób z przekazem, który nie jest dla nich obojętny, a który jednocześnie motywuje je do podejmowania pewnych działań, a w rezultacie dokonania zakupu. Content marketing sprawia, że konsument zatrzymuje się, czyta, myśli i modyfikuje swoje zachowania zgodnie z intencjami marki. Badania pokazują, że rosnąca popularność contentu jako narzędzia marketingowego idzie w parze z pozytywnym odbiorem takiej formy promocji.

 

 • 80% konsumentów woli otrzymać informacje nawiązującą do oferty firmy w formie ciekawych artykułów, niż w formie tradycyjnej reklamy;
 • 75% osób ceni publikacje firmowe, gdy zawierają one treści związane z ich zainteresowaniami bądź potrzebami; 
 • 58% respondentów świadomie akceptuje fakt, że otrzymuje od firm przekaz promocyjny pod warunkiem, że zawiera on wartościową wiedzę;
 • 29% budżetów marketingowych w USA jest przeznaczanych na rozwój contentu i jego dystrybucję wśród potencjalnych klientów.

CO na to marketerzy?

Content marketing jest jedyną gałęzią marketingu, dzięki której możliwe jest rzeczywiste zaangażowanie grupy docelowej i zbudowanie z nią autentycznej relacji. Za jego pomocą komunikat o charakterze sprzedażowym może być pożądany, a nawet aktywnie poszukiwany przez konsumentów. Marketerzy mogą korzystać z narzędzi content marketingu w celu osiągania rozmaitych celów biznesowych, w tym m.in. kształtowania opinii i zmiany postaw, edukacji, wprowadzenia do obiegu specyficznego języka marki, zwiększenia sprzedaży bezpośredniej i budowania lojalności. Wszystko to jednak odbywa się dzięki umiejętnej komunikacji z obecnymi i przyszłymi klientami, dzięki której marka uzyskuje status wiarygodnego eksperta w danej dziedzinie. Poprzez dostarczanie cennych i rzetelnych informacji osiąga ona konkurencyjną pozycję i buduje swój rynek. Doceniły to już największe firmy na całym świecie, na czele z Microsoftem, Procter & Gamble czy Glaxo Smith Kline. Jednak content marketing posiada tę podstawową zaletę, że może być z powodzeniem wykorzystywany nie tylko przez globalne korporacje, ale także przez sektor small business.

CO przynosi efekt?

content marketingDlaczego content marketing wpływa na odbiorców skuteczniej niż reklama? Ponieważ odnoszą oni dzięki niemu określone korzyści, które mogą mieć realne odzwierciedlenie w ich życiu. Nie mówimy tu jednak o korzyściach finansowych lub materialnych (content marketing nie „kupuje” sobie zwolenników), lecz o możliwości czerpania z bogactwa wartościowej wiedzy, eksperckich opinii czy specjalistycznych porad. Dostarczanie obecnym i potencjalnym klientom wysokiej jakości informacji motywuje opłacalne z punktu widzenia firmy działania konsumenckie. Informacja jest tu rozumiana jako kapitał intelektualny, który ma swoją realną wartość i przekłada się na ludzkie życie. Jej rozpowszechnianie w procesie komunikacji marketingowej wywołuje konkretne efekty – przyciągnięcie uwagi odbiorcy, subskrypcję newslettera, wypełnienie formularza kontaktowego, udział w konkursie czy w końcu dokonanie zakupu i jego regularne powtarzanie (lojalność).

CO być musi?

Podstawą content marketingu jest informacja. Stanowi ona punkt wyjścia do stworzenia określonych treści, których rolą jest oddziaływanie (wpływ) na konsumentów. Aby tak się stało, komunikat powinien odznaczać się przynajmniej niektórymi z poniższych cech:

 

 • WIARYGODNY – poświadczonymi określonymi źródłami lub poparty autorytetem eksperta;
 • RZETELNY – zgodny z faktami i powszechnie panującą wiedzą;
 • EKSPERCKI/WARTOŚCIOWY MERYTORYCZNIE – zawierający wypowiedzi fachowca,  doniesienia naukowe lub sprawdzone newsy z określonej dziedziny;
 • UNIKATOWY – odróżniający się od popularnych i dostępnych powszechnie treści;
 • PRAKTYCZNY/ISTOTNY – możliwy do wykorzystania w życiu jednostki;
 • EKONOMICZNY – podany w formie, która nie wymaga zbyt dużych nakładów czasu ani koncentracji;
 • UNIWERSALNY – odnoszący się do problemów danej grupy społecznej, a nie pojedynczych osób.

 

Content marketing jest niejednokrotnie określany jako sztuka rozpoznawania i rozumienia potrzeb konsumenta, a następnie sprawnego ich zaspokojenia. Poprzez wartościowy content marka rozwiązuje ludzkie problemy i udziela odpowiedzi na ważne pytania, a dzięki temu zaczyna pełnić istotną rolę w życiu konsumenta. Często niebagatelne znaczenie odgrywa w tym procesie edukacja i zmiana nawyków społeczeństwa.

 

Nie sposób przy tym zapominać, że oprócz jakości contentu liczy się także jego ilość i dystrybucja. Szeroki zasięg dotarcia ze stworzonym przekazem do kręgu odbiorców zwiększa siłę jego oddziaływania. Jako content marketingowiec musisz więc myśleć jak dostawca informacji – również, ale nie tylko na temat swoich produktów i usług. Są one pretekstem do poruszanie różnorodnych zagadnień istotnych w życiu człowieka (zdrowie, uroda, dieta, dzieci i in.) i choć docelowo to one odgrywają zasadniczą rolę w działaniach marketingowych, w przekazywanych treściach mogą od czasu do czasu zniknąć z pierwszego planu.

 

Szczególną rolę content marketingu można zauważyć w branży medycznej i farmaceutycznej. Już ponad 60% społeczeństwa szuka w sieci informacji dotyczących tematyki zdrowotnej. Internauci odwiedzają w tym celu serwisy poradnikowe, fora, blogi czy social media. Dzięki współpracy ze sprawdzonymi ekspertami, wiedzy na temat przekonań pacjentów oraz miejsc ich aktywności w sieci, znajomości prawa farmaceutycznego, a także biegłości w tworzeniu e-treści, marka może skutecznie docierać do nich za pomocą contentu.

CO robić z COntentem?

content marketingSkuteczny content marketing to nie tylko tworzenie wartościowych komunikatów, ale też umiejętne zarządzanie nimi w celu skutecznego dotarcia do konsumentów. W zakresie tym można zauważyć kilka trendów. Obecnie najwięcej uwagi content marketerów na rynku amerykańskim skupiają social media (78%). Na drugim miejscu plasują się publikacje artykułów eksperckich na portalach internetowych (77%). Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszą się newslettery (61%), case studies (55%), a także prowadzenie blogów o rozmaitej tematyce (51%). Wśród narzędzi pozatekstowych największą popularność zdobyły webcasty (produkcja i transmisja prezentacji nasyconych video, dźwiękiem  i tekstem) , a także e-video zamieszczane w serwisach produktowych. Podobne trendy związane z dystrybucją contentu zaczynają być obecne także na naszym krajowym rynku.

CO mogę zyskać?

Content marketing przynosi wielowymiarowe korzyści i odpowiada na różne potrzeby biznesowe.

Za jego pomocą możesz:

 

 • zwiększyć liczbę odwiedzin na swojej stronie internetowej, gdyż użytkownicy wejdą na nią, żeby zapoznać się z wartościowymi artykułami albo e-video;
 • zwiększyć zasięg dotarcia do konsumentów, np. dzięki publikacji artykułu na największych portalach internetowych i obecności w social media;
 • dzięki social media uzyskać stały i błyskawiczny kanał komunikacji z klientami i otrzymać od nich cenne informacje zwrotne;
 • zdobyć wysoką pozycję w wyszukiwarce Google, gdyż jej algorytm oceni Twoją stronę jako wartościową;
 • zbudować ścieżkę informacyjną w Internecie, dzięki której użytkownicy będą trafiali na Twoją stronę z różnych źródeł (np. Wikipedia -> artykuł ekspercki -> strona www);
 • uzyskać pozycję branżowego eksperta, gdyż oprócz informacji produktowych rozpowszechniasz także fachową wiedzę;
 • zdobyć cenną bazę danych Twoich klientów (np. dzięki zachęceniu ich do subskrypcji newslettera);
 • wzmocnić sprzedaż internetową, gdyż po przeczytaniu rekomendacji produktowej wiele osób od razu zechce kupić Twój produkt;
 • zdobyć lojalność konsumentów, dla których treści przekazywane przez Twoją markę zaczną pełnić ważną rolę w życiu;
 • edukować i modyfikować opinie konsumentów, a także wprowadzić specyficzny język marki do powszechnego obiegu.

 

Elastyczność content marketingu w zaspokajaniu różnorodnych celów biznesowych sprawia, że zaczyna on być nazywany nowym public relations. Ma to również związek ze spadkiem popularności mediów tradycyjnych, które są skutecznie wypierane przez social media. Z drugiej strony content marketing idzie ręka w rękę z marketingiem interaktywnym, gdyż to właśnie sieć jest zasadniczą przestrzenią jego oddziaływania. Strona www stanowi istotne ogniwo content marketingu, gdyż może stać się ona nośnikiem wartościowych treści.

 

Content marketing pozwala na przetrwanie marki w burzliwym krajobrazie współczesnych mediów i zachodzącej transformacji tradycyjnych narzędzi reklamy, a nawet na wypracowanie jeszcze bardziej silnej i stabilnej pozycji na rynku.

Agencja Eagle Way | content marketing

W dobie stale słabnącej efektywności tradycyjnego przekazu reklamowego, co potwierdzają takie zjawiska jak zapping czy banner blindness, godnym uwagi obszarem działalności marketingowej stał się content marketing.

content marketing

W odpowiedzi na ten trend powołaliśmy do życia firmę, która odpowiada na zapotrzebowanie współczesnych marketerów. Jej kompetencje obejmują tworzenie i dystrybucję wartościowego contentu, który angażuje odbiorców, a jednocześnie skłania ich do podejmowania określonych decyzji zakupowych.

Strategia Eagle Way obejmuje 3 kluczowe obszary:

 • tworzenie wartościowych, unikatowych i praktycznych dla konsumentów treści. Często powstają one w oparciu o specjalistyczną wiedzę i współpracę z ekspertami (np. lekarzami o różnorodnych specjalizacjach). Stanowią one realną wartość dla konsumenta, a jednocześnie dostarczają mu rekomendacji zakupowych, stymulując go do dokonania zakupu lub skorzystania z usług;

 

 • dystrybucja tworzonego przekazu za pomocą rozmaitych nośników informacji do określonych grup odbiorców. Proponowany przez nas unikatowy marketing mix umożliwia przeprowadzenie zintegrowanej kampanii w elektronicznych środkach przekazu, zwiększając jej zasięg. Internet stanowi dla nas oś komunikacji, każdorazowo uwzględniamy jednak także dystrybucję treści w kanałach tradycyjnych (prasa, radio, TV i inne).

 • działania ukierunkowanego na nowe technologie. Content rozumiemy szeroko: nie tylko jako przekaz tekstowy, nasycony wiedzą ekspercką serwis tematyczny, rozpowszechniający wartościowe informacje like page na Facebooku czy branżowy newsletter, który zawiera specjalistyczny przekaz kierowany do profesjonalistów, ale także zawierający wartościowe informacje wortal e-video, aplikację internetową czy mobilną. Nasza specjalizacja obejmuje tworzenie dostosowanych do określonych kanałów komunikacji treści oraz kompleksowe kreowanie ich oprawy (serwis tematyczny, system e-learningowy, prezentacja multimedialna i in.). Wspólną cechą wszystkich tych nośników przekazu jest z jednej strony określona wartość merytoryczna i informacyjna, a z drugiej – szeroki potencjał do promowania produktu bądź usługi.

Nasza strategia obejmuje tworzenie, dystrybucję dostosowanych do określonych grup odbiorców i kanałów komunikacji treści, optymalizację działań w celu realizacji celów oraz pomiar wskaźników, które je weryfikują (np. ilość odwiedzin, zaangażowanie i konwersja).

Portfel usług Eagle Way:

 

Umów się na inspirujące spotkanie z naszym przedstawicielem, aby poznać trendy i rozwiązania w zakresie content marketingu.

 

Historia content marketingu:
 

 

Content marketing: